Nguyễn Văn Bảy từ Houston về Gò Công thăm và gặp lại bạn học cùng khóa 6 Trường Gò Công