Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Trường Học Gò Công :Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
Message Icon Chủ đề: Đề thi thử tốt nghiệp môn sinh học 201 Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
nguyendieungoan
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 19/May/2011
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 9
Quote nguyendieungoan Replybullet Chủ đề: Đề thi thử tốt nghiệp môn sinh học 201
    Gởi ngày: 09/Apr/2012 lúc 11:45pm
                        ĐỀ SỐ 3                                               ĐỀ THAM KHẢO PHỤC VỤ ÔN TẬP


A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu số 1 đến câu 32)
Câu 1: Cơ sở tế bào học của hiện tượng phân li độc lập là
A)sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST dẫn tới sự phân li độc lập, tổ hợp tự do giữa các cặp alen tương ứng.
B)sự phân ly và tổ hợp tự do của cặp NST dẫn tới sự phân li, tổ hợp tự do của cặp alen tương ứng.
C)các gen trên cùng NST chủ yếu di truyền liên kết với nhau. Số nhóm gen liên kết bằng bộ NST đơn bội của loài.
D)sự tiếp hợp và trao đổi chéo cân giữa các NST đồng dạng dẫn tới sự đổi chỗ các gen tương ứng giữa hai NST đồng dạng.
Câu 2: Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là
A)sự phân ly độc lập của các cặp NST, tổ hợp tự do của các NST trong phát sinh giao tử và kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh.
B)tác nhân gây đột biến làm đứt gãy NST hoặc ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chéo giữa các crômatit.
C)do ảnh hưởng của các yếu tố nội môi hay của môi trường ngoài làm thay đổi bộ NST của loài.
D)tác nhân gây đột biến tác động đến quá trình tự nhân đôi và phân ly của NST.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải đặc điểm của đột biến giao tử?
A)Đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử, qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử.
B)Nếu đột biến trội sẽ được biểu hiện ngay trên kiểu hình của cơ thể mang đột biến.
C)Nếu đột biến lặn thường tồn tại trong hợp tử ở dạng dị hợp, không được biểu hiện ở thế hệ đầu tiên và biểu hiện thành kiểu hình khi tồn tại ở dạng đồng hợp.
D)Đột biến xảy ra trong nguyên phân ở các tế bào sinh dưỡng và được di truyền qua sinh sản vô tính.
Câu 4: Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng cơ chế tạo đột biến gen của 5BU?
A)A-T->A-5BU->G-5BU->G-X.     B)A-T->5BU-T->5BU-G->G-X.
C)G-X->G-5BU->A-5BU->A-T.     D)G-X->5BU-X->5BU-A->T-A.
Câu 5: Gen có G=900 nuclêôtit và có A= 20%. Đột biến xảy ra làm cho gen đột biến có chiều dài không đổi so gen ban đầu nhưng có 3901 liên kết hydrô. Đột biến thuộc dạng:
A)mất cặp G=X.               B)thay cặp A=T bằng cặp G=X.
C)thay cặp G=X bằng cặp A=T.     D)Lắp thêm cặp G=X.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải đặc điểm của thể đa bội?
A)Tế bào của thể đa bội có số lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ xảy ra mạnh mẽ.
B)Thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt.
C)Trong tế bào sinh dưỡng của thể đa bội có số lượng NST tăng theo bội của n (n>2).
D)Các thể đa bội chẵn hoàn toàn bất thụ.
Câu 7: Thể nào dưới đây là thể dị đa bội?
A)Thể 4n.     B)Thể 3n.     C)Thể 5n.     D)Thể 2nA + 2nB.
Câu 8: Ở cà chua, B qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so gen b qui định quả vàng. Cho cà chua quả đỏ (2n) giao phấn với cà chua quả vàng (2n) đều thuần chủng. Thu và xử lý tạo đột biến tứ bội F1 rồi chọn hai cây F1 giao phấn với nhau. Kết quả thu được 11 quả đỏ: 1 vàng. Kiểu gen của 2 cây F1 đem giao phấn với nhau là
A)BBbb x BBbb.     B)BBbb x Bbbb.     C)BBbb x Bb.          D)Bbbb x Bbbb.
Câu 9: Thể một nhiễm X ở người có bao nhiêu NST?
A)47 NST     B)46 NST.     C)45 NST.     D)44 NST.
Câu 10: Một người có ngón tay trỏ dài hơn ngón tay giữa, tai thấp, hàm bé, si đần. Người này bị hội chứng thuộc thể:
A)Thể ba NST số 21.     B)Thể ba NST số 5.     C)Thể ba NST số 13.     D)Thể ba NST số 16.
Câu 11: Ở cà chua, B qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so gen b qui định quả vàng. Phép lai nào sau đây không cho tỷ lệ phân ly kiểu hình là 3: 1?
A)Bbbb x Bbbb.     B)Bbbb x Bb.          C)Bb x Bb.     D)BBbb x Bb.
Câu 12:Gen của sinh vật nào dưới đây vùng mã hoá không phân mảnh?
A)Khuẩn lam.          B)Thỏ.          C)Đậu Hà Lan.     D)Ruồi giấm.
Câu 13: Quần thể gồm 120 cá thể có kiểu gen BB, 400 cá thể có kiểu gen Bb và 480 cá thể có kiểu gen bb.Tần số của alen b là bao nhiêu?
A)0,78.     B)0,68.     C)0,58.     D)0,48.
Câu 14: Cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền được trình bày tóm tắt dưới dạng sơ đồ sau
A)ADN -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng.          B)ADN -> tARN -> Prôtêin -> Tính trạng.
C)mARN -> ADN -> Prôtêin -> Tính trạng.          D)Prôtêin -> ADN -> mARN -> Tính trạng.
Câu 15: Ý nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tượng di truyền hoán vị gen?
A)Là tăng số loại giao tử, tăng biến dị tổ hợp tạo nguồn nguyên liệu cung cấp cho tiến hoá và chọn giống.
B)Làm cho sinh vật ngày càng phong phú, đa dạng.
C)Duy trì, củng cố các tính trạng quí hiếm di truyền với nhau.
D)Tạo điều kiện các gen từ hai NST đồng dạng tổ hợp lại với nhau tạo thành nhóm gen liên kết.
Câu 16: Từ giống lúa CR203, bằng phương pháp nào người ta đã tạo được giống lúa DR2?
A)Nuôi cấy hạt phấn.                    B)Nuôi cấy tế bào thực vật in vitro.
C)Chọn dòng tế bào xôma có biến dị.          D)Dung hợp tế bào trần
Câu 17: Tỉ lệ sinh con bị hội chứng Đao càng lớn khi tuổi người mẹ
A)dưới 25 tuổi.     B)từ 25 đến 30 tuổi.     C)từ 30 đến 35 tuổi.     D)từ 40 tuổi trở lên.
Câu 18: Những bệnh đã gặp ở người do các đột biến gen tạo nên là
A)Tơcnơ, Đao, Klâypentơ…     B)Loạn dưỡng cơ Đuxen, hồng cầu lưỡi liềm, bạch tạng, phêninkêtô niệu
C)Trẻ em khóc như mèo kêu, ung thư máu.     D)Ét uốt, Patô, Jacốp
Câu 19: Để tạo đột biến đa bội, người ta thường sử dụng loại hoá chất nào?
A)5-BU.     B)Cônsixin.     C)NMU.     D)EMS.
Câu 20: Giống “Táo má hồng” do Viện cây lương thực, thực phẩm tạo ra bằng phương pháp
A)Chọn lọc từ kết quả xử lý gây đột biến bằng NMU trên giống táo Gia lộc.
B)Chọn lọc từ thể tam bội khi xử lý đột biến đa bội trên giống táo Gia lộc.
C)Chọn lọc từ thể tứ bội khi xử lý đột biến đa bội trên giống táo Gia lộc.
D)Lai tạo giữa giống táo Gia lộc với giống táo nhập nội.   
Câu 21: Khi lai thuận và lai nghịch hai nòi ngựa thuần chủng lông xám và lông hung đều được F1 có lông xám. Cho F1 giao phối với nhau, F2 có tỷ lệ 12 lông xám: 3 lông đen: 1 lông hung. Giải thích nào dưới đây là không đúng?
A)Gen qui định màu lông nằm trên NST thường.     B)Tính trạng màu lông do 1 gen qui định.
C)Tính trạng màu lông tuân theo qui luật tương tác dạng át chế.     D)F1 có kiểu gen dị hợp.
Câu 22: Trong lai tế bào, người ta không dùng yếu tố nào dưới đây để gắn kết 2 tế bào trần?
A)Virut Xenđê đã bị làm giảm hoạt tính.     B)Keo hữu cơ poliêtilen glycol.
C)Xung điện cao áp.                    D)Tia phóng xạ hoặc tia tử ngoại.
Câu 23:Bệnh ung thư máu là kiểu hình của:
A)thể ba nhiễm sắc thể số 21.     B)Thể một nhiễm sắc thể số 21.
C)mất đoạn NST số 21.     D)thể 3 nhiễm sắc thể 23.
Câu 24: Mỗi gen qui định 1 tính trạng. Cho F1 dị hợp 2 cặp alen lai phân tích, kết quả lai phân li theo tỷ lệ 4: 4: 1: 1. Phép lai chịu sự chi phối của qui luật nào?
A)Phân li độc lập     B)Liên kết gen.        C)Hoán vị gen với f=20%.        D)Hoán vị gen với f = 10%.
Câu 25: Những dấu hiệu của sự sống liên quan đến trao đổi chất là:
A)sinh trưởng, cảm ứng, vận động, sinh sản.
B)tự sao chép, tự điều chỉnh, tích luỹ thông tin di truyền.     C)đồng hoá, dị hoá.     
D)Khả năng chống chịu, khả năng thích nghi.
Câu 26: Theo quan điểm hiện đại, sự phát sinh sự sống là
A)Là quá trình tạo nên những hệ mở, có cơ sở vật chất chủ yếu là các đại phân tử prôtêin, axit nuclêic.
B)Là quá trình xuất hiện sự trao đổi chất theo phương thức đồng hoá, dị hoá.
C)Là quá trình tiến hoá của các hợp chất của cacbon, dẫn tới sự hình thành hệ tương tác giữa các đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới.
D)Là quá trình lâu dài, từ các côaxecva đã hình thành nên các dạng sống chưa có cấu tạo tế bào đến cơ thể đơn bào và sau đó là cơ thể đa bào.
Câu 27: Để phân định các mốc thời gian địa chất, người ta căn cứ vào
A)những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hoá thạch điển hình.
B)tuổi thọ của sinh vật sống qua các thời kỳ địa chất.
C)lượng sản phẩm phân rã của các nguyên tố phóng xạ.
D)những khác biệt giữa các loài sinh vật sống trong các thời kỳ địa chất.
Câu 28: Loài sinh vật có 2n = 26. Một tế bào sinh dưỡng của thể khuyết nhiễm kép có bao nhiêu NST?
A)22.          B)24.          C)25.          D)27.
Câu 29: Động lực của chọn lọc nhân tạo, theo Đacuyn là gì?
A)Nhu cầu nhiều mặt của con người.    B)Đấu tranh sinh tồn.     C)Điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng.
D)Sự phản ứng của vật nuôi, cây trồng trước sự thay đổi của điều kiện sống.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây là sai khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN) theo quan điểm của Đacuyn?
A)CLTN là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất, xác định chiều hướng và nhịp điệu tích luỹ biến dị.
B)CLTN bao gồm hai mặt song song: vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật.
C)Một trong những kết quả của CLTN là tạo thành các nòi mới, thứ mới.
D)Biến dị cá thể là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.
Câu 31: Nội dung nào dưới đây là quan điểm của Đacuyn về việc giải thích sự hình thành loài mới?
A)Quá trình hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc.
B)Loài mới được hình thành dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng từ một gốc.
C)Dưới tác của ngoại cảnh, loài biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian và không có loài nào bị đào thải.
D)Loài mới được hình thành là kết quả của tiến hoá nhỏ.
Câu 32: Theo sơ đồ phân ly tính trạng của Dacuyn, dạng nguyên thuỷ còn sống sót, ít biến đổi so với loài tổ tiên, được xem là
A)hiện tượng đồng qui.     B)hiện tượng lại tổ.     C)loài thoái hoá.     D)hoá thạch sống.

B.PHẦN RIÊNG: Thí sinh được chọn một trong hai phần
I.Phần riêng dành cho chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Chức năng của tARN là
A)được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã.     B)vận chuyển axit amin và tham gia dịch mã.
C)tham gia cấu tạo nên ribôxôm.               D)chứa thông tin cấu trúc của prôtêin.
Câu 34: Theo theo tiến hoá hiện đại, nội dung nào dưới đây là không đúng khi giải thích về sự hình thành loài mới?   
A)Loài mới xuất hiện với một đột biến riêng lẽ, với một vài cá thể duy nhất.
B)Loài mới không xuất hiện với một đột biến mà thường là có sự tích luỹ một tổ hợp nhiều đột biến.
C)Loài mới không xuất hiện với một cá thể duy nhất mà phải là một quần thể hay một nhóm quần thể tồn tại và phát triển như là một khâu trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của chọn lọc tựnhiên.
D)Quá trình hình thành loài mới là quá trình cải biến thành phần kiểu gen của quần thể gốc theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách ly sinh sản với quần thể gốc.
Câu 35:Giữa hai loài khác nhau có sự gián đoạn về hình thái là nội dung phân biệt hai loài thân thuộc của:
A)tiêu chuẩn địa lý – sinh thái.     B)tiêu chuẩn sinh lý – hoá sinh.
C)tiêu chuẩn cách li sinh sản.          D)tiêu chuẩn hình thái.
Câu 36: Lúa mì Triticum aestivum hiện nay thuộc dạng
A)song đơn bội.         B)tự đa bội.        C)dị đa bội.     D)song nhị bội.
Câu 37: Cơ chế tạo nên sự đồng qui tính trạng?
A)CLTN diễn ra theo cùng một hướng trên một số loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau.
B)CLTN tiến hành theo những hướng khác nhau từ dạng ban đầu.
C)CLTN tiến hành theo cùng hướng từ dạng ban đầu.
D)CLTN diễn ra theo những hướng khác nhau trên một số loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau.
Câu 38: Loài người xuất hiện vào thời điểm nào?
A)Kỷ thứ ba của đại Tân sinh.     B)Kỷ thứ tư của đại Tân sinh.
C)Kỷ phấn trắng của đại Trung sinh.     D)Kỷ Giura của đại Trung sinh.
Câu 39: Dấu hiệu nổi bật của sự tiến hoá ở cấp độ cá thể là gì?
A)Phân hoá tổ chức nội bộ, tận dụng có hiệu suất ngày càng cao các điều kiện sổng của môi trường.
B)Tăng số lượng mắt xích trong lưới thức ăn, hình thành các mối tương quan cân bằng động trong hệ thống.
C)Hoàn thiện cơ chế thích nghi, giảm bớt sự lệ thuộc vào môi trường.
D)Hình thành các chu trình tuần hoàn vật chất và năng lượng.
Câu 40: Sự cạnh tranh cùng loài xảy ra khi nào?
A)Khi nguồn thức ăn của các cá thể trưởng thành bị suy kiệt vì một lý do nào đó.     B)Do thay đổi tập tính.
C)Khi mật độ quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường.     D)Do sự thay đổi của môi trường sống.
I.Phần riêng dành cho chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Khi nghiên cứu chuỗi β -Hb, người ta nhận thấy số axit amin khác biệt với người là: Tinh tinh: 0/146; Khỉ Rhesut: 8/146; Gorila: 1/146; Khỉ Gipbon: 3/146.Dẫn liệu trên cho phép chúng ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài như sau:
A)người - Tinh tinh - Rhesut - Gipbon -Gorila.     B)người - Rhesut - Tinh tinh - Gorila - Gipbon.
C)người - Gipbon - Gorila - Tinh tinh - Rhesut.     D)người - Tinh tinh - Gorila- Gipbon - Rhesut.
Câu 42: Ở người, gen b qui định bệnh máu khó đông nằm trên X qui định. Chồng bình thường có sinh con trai bệnh. Kiểu gen của người vợ là
a.XBXB.     b.XbXb.     c.XBXb hoặc XbXb.     d.XBXb.
Câu 43:Thể ba nhiễm XXY có kiểu hình:
A)thuộc nam, thân cao, mù màu, teo tinh hoàn, sưng tuyến vú, si đần, vô sinh.
B)ngón trỏ dài hơn ngón giữa, tai thấp, hàm bé, si đần, vô sinh.     C)sứt môi, thừa ngón, si đần, vô sinh.
D)chết khi hợp tử được hình thành.
Câu 44: Quan sát tiêu bản tế bào của cơ thể có kiểu hình là nữ, người ta thấy các cặp NST thường không thay đổi về cấu trúc, số lượng; cặp NST giới tính gồm hai chiếc là XY. Chứng tỏ:
A)NST Y có chứa gen qui định giới tính nữ.
B)do ảnh hưởng của điều kiện môi trường tác động làm thay đổi giới tính.
C)NST Y bị mất đoạn chứa các gen qui định các tính trạng thường di truyền liên kết với giới tính.
D)NST Y bị mất đoạn chứa các gen qui định giới tính.
Câu 45: Cho cà chua quả đỏ, tròn dị hợp tử hai cặp alen tự thụ phấn. Kết quả lai F1 thu được 4 loại kiểu hình trong đó có quả vàng, bầu dục chiếm tỷ lệ 20%. Phép lai di truyền theo qui luật nào?
A)Phân ly độc lập.     B)Liên kết hoàn toàn.     C)Hoán vị 1 bên.     D)Hoán vị hai bên.
Câu 46: Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?
A)Cá trong hồ.     B)Tổ ong.     C)Cây trong sân trường.      D)Chim trên rừng.
Câu 47: Mỗi gen trên mỗi NST. Kiểu gen AaBbXDXd giảm phân bình thường tạo loại giao tử abXd chiếm tỷ lệ là bao nhiêu?
A)50%.          B)25%.          C)6,25%.          D)12,5%.
Câu 48: Cơ chế gây đột biến của acridin là:
A)Nếu acridin chèn vào mạch cũ, tạo nên đột biến lắp thêm một cặp nuclêôtit hoặc nếu acridin chèn vào mạch mới đang tổng hợp, tạo nên đột biến mất đi một cặp nuclêôtit.
B)Nếu acridin chèn vào mạch khuôn cũ hoặc mạch mới đang tổng hợp, tạo nên đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
C)Nếu acridin chèn vào mạch cũ hoặc mạch mới đang tổng hợp, tạo nên đột biến đảo vị trí.
D)Nếu acridin chèn vào mạch cũ hoặc mạch mới đang tổng hợp, tạo đột biến mất cặp nuclêôtit.
=====================
Đáp án đề số 3

Câu     1     2     3     4     5     6     7     8     9     0
1-10     A     B     D     A     B     D     D     C     C     D
11-20     D     A     B     A     C     C     D     B     B     A
21-30     C     D     C     C     A     C     A     A     A     C
31-40     B     D     B     A     D     C     A     B     C     C
41-50     D     C     A     D     C     B     D     A     ///     ///
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.093 seconds.