Print Page | Close Window

Giổ Trương Định Nam Cali 20/8/2017

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công
Tên Chủ Đề: Hoạt Động Dã Ngoại
Forum Discription: Hoạt đông họp mặt vào mỗi mùa Hè
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=12907
Ngày in: 22/Sep/2023 lúc 10:50pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Giổ Trương Định Nam Cali 20/8/2017
Người gởi: lo cong
Chủ đề: Giổ Trương Định Nam Cali 20/8/2017
Ngày gởi: 24/Aug/2017 lúc 11:02pm
Anh Nghỉa Trần "Thợ chụp hình chánh thức" của Hội Gò Công Nam Cali lại cống hiến một lần nữa những hình ảnh rất đẹp buổi lễ Trương Định tại Orange County, California.
Mời thưởng thức

       https://photos.google.com/share/AF1QipOzJpYS4EqSIL5Q7u_9yboHv3x1m1tso8elzB17onJfyG8DlQwTypOmsYv1-qS4UA?key=a09UVDJ2RWlPRHlna1lQVDlya1h4eTZ4dGpvaERB
-------------
Lộ Công Mười LămPrint Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info