Print Page | Close Window

VIDEO NHẠC

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Âm nhạc
Forum Discription: Bàn luận về âm nhạc, gồm Ca Nhạc Sỹ hay các lời bài hát.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4190
Ngày in: 20/Apr/2018 lúc 1:30am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: VIDEO NHẠC
Người gởi: giodocgocong
Chủ đề: VIDEO NHẠC
Ngày gởi: 12/Jan/2011 lúc 10:59am
Bến Xuân
Văn Cao
Khánh Ly
Minh Châu
http://honque.com/HQ052/BenXuan_VanCao_KLy_MinhChau.html - - http://honque.com/HQ052/BenXuan_VanCao_KLy_MinhChau.pps - Download
http://honque.com/HQ052/BenXuan_VanCao_KLy_MinhChau.html -


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNGTrả lời:
Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 15/Jan/2011 lúc 12:43am
Ly Rượu Mừng ...
Phương Hồnq Quế & Hồng Ngọc & Hoài Tâm
http://honque.com/2009_Xuan/LyRuouMung_3Phuong.html -
http://honque.com/2009_Xuan/LyRuouMung_3Phuong.html -

-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 16/Jan/2011 lúc 7:15pm
Nhớ Về Một Mùa Xuân
Lưu Bích
http://honque.com/2009_Xuan/ThaHuong/A03NhoVeMotMuaXuan_LuuBich.html -
http://gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4190&PN=1 - http://gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4190&PN=1
 


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 18/Jan/2011 lúc 12:31am
Xuân Mơ
thơ Vương Ngọc Long
nhạc Phạm Anh Dũng
Bảo Yến trình bày
linh họa Hoàng Dung
http://honque.com/HQ052/XuanMo_VNLong_PADung_BYen_HDung.html - - http://honque.com/HQ052/XuanMo_VNLong_PADung_BYen_HDung.pps - Download
http://honque.com/HQ052/XuanMo_VNLong_PADung_BYen_HDung.pps - http://honque.com/HQ052/XuanMo_VNLong_PADung_BYen_HDung.pps
 


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 19/Jan/2011 lúc 10:02pm
Mùa Hoa Anh Đào
nhạc Thanh Sơn
 Ngọc Lan trình bày
linh họa Minh Châu
http://honque.com/HQ052/MuaHoaAnhDao_MChau.html - - http://honque.com/HQ052/MuaHoaAnhDao_MChau.pps - Download
http://honque.com/HQ052/MuaHoaAnhDao_MChau.pps - http://honque.com/HQ052/MuaHoaAnhDao_MChau.pps
 


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 21/Jan/2011 lúc 7:58am
Mộng Lành
 
nhạc ...
Ngọc Hạ trình bày
Linh họa Minh Châu
http://honque.com/HQ052/MongLanh_NgocHa_MinhChau.html - - http://honque.com/HQ052/MongLanh_NgocHa_MinhChau.pps - Download
-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 23/Jan/2011 lúc 9:54am
http://music.vietfun.com/view3.php?ID=10750&t=1 -  
- Trần Thái Hòa
-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 25/Jan/2011 lúc 1:21am
Mộng Đêm Xuân
http://honque.com/HQ052/MongDemXuan_MChau.html - http://honque.com/HQ052/MongDemXuan_MChau.html
 
Duy Trác trình bày
linh họa Minh Châu
http://honque.com/HQ052/MongDemXuan_MChau.html - - http://honque.com/HQ052/MongDemXuan_MChau.pps - Download


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 26/Jan/2011 lúc 8:35pm
Tôi Đi Tìm Lại Mùa Xuân
Minh Hiếu & Lâm Thúy Vân
http://honque.com/2009_Xuan/ToiDiTimLaiMuaXuan_MHieuLTVan.html - - Mi xem
http://honque.com/2009_Xuan/ToiDiTimLaiMuaXuan_MHieuLTVan.html - http://honque.com/2009_Xuan/ToiDiTimLaiMuaXuan_MHieuLTVan.html


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 29/Jan/2011 lúc 1:13am
Xuân Này Con Không Về
Duy Khánh & Đặng Thế Luân
http://honque.com/2009_Xuan/XuanKhongVe_DKhanh_DTLuan.html -
 


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 30/Jan/2011 lúc 9:47pm
Sắc Hương Mùa Xuân 
Vân Đỳnh
Thơ: Nguyễn Phước Hưng
Nhạc: Mai Nguyên Vũ
Tiếng hát: Diệu Hiền
http://www.dunglac.org/slideshow3/SacHuongMuaXuan.ppt -


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 01/Feb/2011 lúc 10:39pm

BÀI CA TẾT CHO EM

Quốc Dũng
 
Quang Lê
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=P5bScfs0cM --------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 02/Feb/2011 lúc 9:12pm
http://saigonecho.com/main/tintuc/74-features/24381-xuan-tha-hng.html">
XUÂN THA HƯƠNG
Trần Văn Trạch
Việt Hùng
 
http://saigonecho.com/main/tintuc/74-features/24381-xuan-tha-hng.html


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 03/Feb/2011 lúc 8:52pm
http://www.saigonocean.com/nghenhacXuan/nhacXuan.htm -
- Nhạc Xuân Mừng Tân Mão 2011
http://www.saigonocean.com/nghenhacXuan/nhacXuan.htm - http://www.saigonocean.com/nghenhacXuan/nhacXuan.htm

http://tranganhdep.com/life/beautiful-da-nang-firework-photos/">-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 04/Feb/2011 lúc 8:11pm
http://www.youtube.com/v/dq7HpioGSfI&hl=en&fs=1">  
http://www.youtube.com/v/dq7HpioGSfI&hl=en&fs=1 - - - MuaXuanDauTien
 
 
http://xa.yimg.com/kq/groups/32256160/1706297915/name/MongChieuXuan.pps - -                         http://xa.yimg.com/kq/groups/32256160/273644427/name/299-NNS-GaiXuan.pps - -


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 06/Feb/2011 lúc 1:26am
Em Đi Chùa Hương
thơ Ng Nhược Pháp
nhạc Hoàng Quí
Tâm Đoan trình bày
http://honque.com/2011_Xuan/111EmDiChuaHuong_TamDoan.html -


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 07/Feb/2011 lúc 11:04pm
Nụ Tầm Xuân
nhạc Phạm Duy
Thanh Lan - Vũ Khanh
http://honque.com/2011_Xuan/208NuTamXuan_ThanhLanVuKhanh.html -
 


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 09/Feb/2011 lúc 6:20am
Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu
nhạc Trần Tiến
Thùy Dương - Tùng Nguyên
http://honque.com/2011_Xuan/218LyQuaCau_ThuyDuongTuongNguyen.html -
 
 
 


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 10/Feb/2011 lúc 11:02pm
http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=subject&is=22 - Dũng
javascript:showpopup%28file=article/1297354401.jpg%29"> http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia=16135 -


Duy Hân
Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Phạm Thiên Thư
Tiếng hát: Thái Thanh
http://www.dunglac.org/slideshow3/HoaVang_DuyHan.pps -Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 14/Feb/2011 lúc 5:15am

Valentine 2011 
Ngọc Nga
Bản văn: Bí mật Tình Yêu
Nhạc: Jim Brickman & Jack David Kugell, My Valentine
http://www.dunglac.org/slideshow3/Valentine%202011.pps --------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 15/Feb/2011 lúc 3:28am
http://www.youtube.com/watch?v=ibsmFDI_Kb0&feature=youtube_gdata_player - - http://www.youtube.com/watch?v=ibsmFDI_Kb0&feature=youtube_gdata_player


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 16/Feb/2011 lúc 4:10am
http://music.vietfun.com/view.php?cat=1&ID=5685 -
- ( http://music.vietfun.com/author.php?casi=Như+Quỳnh - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Lâm+Thúy+Vân - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Ý+Lan - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Lâm+Nhật+Tiến - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Gia+Huy - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Vũ+Khanh - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Nini - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Thanh+Tuyền - - , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Hợp+Ca - - )
- http://music.vietfun.com/view.php?cat=1&ID=5685


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 18/Feb/2011 lúc 11:33am
javascript:showpopup%28file=article/1297879463.bmp%29">

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ -
Vân Đỳnh
Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang
Tiếng hát: Hợp Ca
Slideshow: Vân Đỳnh
http://www.dunglac.org/slideshow3/VietNam.pps - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 22/Feb/2011 lúc 9:13pm

Phải Chi Có Huế
Phạm Đức Huyến

Nhạc: Phạm Đức Huyến
Lời: Nguyên Phượng
http://www.dunglac.org/slideshow3/PhaiChiCoHue.exe - (Bấm vào đây download xong rồi mở, Bấm giữa màn hình, nhạc và hình chạy tự động)


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 24/Feb/2011 lúc 6:27am
BÀI THƠ MANG TÊN NHỮNG BÀI HÁT  
    Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
   Sóng tình HOA BIỂN dổ dành người thương
   KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
   LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre

 
Hoa biển - Gia Huy
http://www.youtube.com/watch?v=UFDoMjDAs9U -
 
image


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 01/Mar/2011 lúc 6:06am
Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ    
Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng    
NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh    
Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà
Nương Chiều - Gánh Lúa
http://www.youtube.com/watch?v=29Wj5z8gj0c&feature=related -
 
image


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 03/Mar/2011 lúc 8:16pm
http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/24924.html -
-
-
-
- http://gocong.com/main/giaitri/nhacvang/24924-co-hang-xom.html - Tác Giả: Quang-Thuận Hà   
http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/24924.html
 


-------------
GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


Người gởi: giodocgocong
Ngày gởi: 04/Mar/2011 lúc 11:13pm
 • /main/giaitri/nhacvang/24946.html -

  Tác Giả: pps Ngọc-Mỹ   

  Mời quí bạn thưởng thức nhạc phẩm "Cô nữ sinh Đồng Khánh" của nhạc sĩ Thu Hồ, qua tiếng hát Hà Thanh

    http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/24946.html - • -------------
  GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 12/Mar/2011 lúc 6:43am
  TIẾNG SÁO
  NHẠC HOA
  http://www.youtube.com/watch?v=EugZNPhlGNI -


  Người gởi: giodocgocong
  Ngày gởi: 18/Mar/2011 lúc 5:33am
  Em Là Đóa Hoa Sầu
  Duy Hân
  Nhạc: Phạm Duy
  Lời thơ: Phạm Thiên Thư
  Tiếng hát: Duy Quang

  http://www.dunglac.org/slideshow3/HoaSau%20DuyHan.pps -


  -------------
  GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 20/Mar/2011 lúc 9:21am
   NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
     NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
     Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
     TÌNH CHÀNG Ý THIẾP ai sầu hơn ai
   
  NGẬM NGÙI
  http://www.youtube.com/watch?v=OcclmUsD1_k -  
  image


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 21/Mar/2011 lúc 9:15pm
  Thailand's Got Talent : Boy or Girl?
  http://www.youtube.com/watch?v=YccsNO1FV64&feature=player_embedded -  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 04/Apr/2011 lúc 7:08am
  Ai Lên Xứ Anh Đào
   
  nhạc Hoàng Nguyên
  Hà Thanh trình bày
  http://honque.com/HQ052/AiLenXuHoaDao_HoangNguyenHaThanh.html - - http://honque.com/HQ052/AiLenXuHoaDao_HoangNguyenHaThanh.pps - Download  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: giodocgocong
  Ngày gởi: 26/Apr/2011 lúc 4:25am

  KHÓC EM

  Nhạc BIỆT LY

  http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-183488-th-pps-kh-em-nh-bi-ly-entert-entertainment-ppt-powerpoint/ - http://www.authorstream.com/Presentation/tdhoanh-183488-th-pps-kh-em-nh-bi-ly-entert-entertainment-ppt-powerpoint/


   


  -------------
  GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 28/Apr/2011 lúc 5:21am
  Mùa Xuân... Bình Yên
  nhạc Từ Công Phụng
  Quang Dũng trình bày
  http://honque.com/2011_Xuan/tn212MuaXuanTrenDinhBinhYen_QDung.html - <<<
   
  http://flowershopsflowers.com/wp-content/uploads/2011/03/Spring-Flowers-Pictures.jpg">Spring%20Flowers%20Pictures

     -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 04/May/2011 lúc 9:18pm
  LÒNG MẸ
  Y Vân
  Ngọc Sơn
  http://www.youtube.com/watch?v=If38qWonUyg&feature=related -


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 15/May/2011 lúc 6:01am

  Mẹ Mãi Xa Con 
  Sáng tác: Thanh Long
  Thể hiện: Phi Nguyễn
  http://www.dunglac.org/upload/article/f__1305008926.pdf"> Pdf: Xin mở file kèm
  Proshow Gold: Tin Yêu
  http://www.dunglac.org/slideshow3/1415-MeMaiXaCon%28DL%29.exe -

   


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 17/May/2011 lúc 10:24pm

  Sendai
  Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiển
  Karafun by Minh Tường
  http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia=17322 -  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 23/May/2011 lúc 6:31pm
  CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI
  Tiếng hát Duy Quang   
  Thứ Hai, 23 Tháng 5 Năm 2011 14:22
   
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/26541.html -


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 28/May/2011 lúc 4:57am
   Kỳ Diệu-Anh còn nợ em
   Nguyên Khang & Diễm Liên   
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/26677.html -


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 30/May/2011 lúc 7:36am
  CHIẾN SĨ VÔ DANH
  Phạm Duy
  Hùng Cường
  http://www.authorstream.com/Presentation/dangphuong-380498-chien-si-vo-danh-127-nns-entertainment-ppt-powerpoint/ -


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 31/May/2011 lúc 11:00pm

  Thôn Trăng 
  Vân Đỳnh

  Lời: NGUYÊN DIỆU
  Nhạc MẠNH BÍCH
  Tiếng hát: HOÀNG OANH
    http://www.dunglac.org/slideshow3/1430-ThonTrang.pps - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)
  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 14/Jun/2011 lúc 8:28am

  Dạ Khúc
  Duy Hân

  Nhạc: Franz Schubert
  Lời Việt: Phạm Duy
  Tiếng hát: Thái Thanh
  Slide Show: Duy Hân
  http://www.dunglac.org/slideshow3/1433-DaKhuc-dh.pps - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 16/Jun/2011 lúc 10:18am
  TÂM SỰ CHA MẸ
  http://www.authorstream.com/Presentation/TinhyeuBanme-866722-tamsuchame/ -


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 20/Jun/2011 lúc 8:56am

  Đời Bỗng Dưng Vui - Slideshow (1441)
  Duy Hân

  Đời Bỗng Dưng Vui
  Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
  Giọng hát: Thiên Kim & Trúc Lam & Trúc Linh
  Nhạc cảnh: Duy Hân
  http://www.dunglac.org/slideshow3/1441-DoiBongDungVui-dh.pps - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 21/Jun/2011 lúc 12:29pm

  Hè Này Nhớ Hè Sau
  Duy Hân

  Ý thơ: Miên Thụy
  Nhạc: Minh Tuấn
  Tiếng Hát: Quỳnh Lan
  Nhạc cảnh: Duy Hân
  http://www.dunglac.org/slideshow3/1443-HeNay-DuyHan.pps - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)

   


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 29/Jun/2011 lúc 12:01pm

  Đi qua
  Sáng tác: Trần Huân
  Giọng hát: Nguyên Khang
  Nhạc cảnh: Duy Hân
  http://www.dunglac.org/slideshow3/1453-DiQua-th-nk-dh.pps - (Bấm vào đây download xong rồi mở bằng cách bấm vào F5, Nhạc và hình chạy tự động)
  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 04/Jul/2011 lúc 11:02am
  http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/P_Dalat_TinhYeu&NoiNho.pps - Đàlạt - Tình Yêu & Nỗi Nhớ  
  - Khánh Ly, Diễm Liên, Anh Dũng... 
   


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 07/Jul/2011 lúc 2:09pm
  CÔ HÀNG XÓM
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/24924-co-hang-xom.html -


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 26/Jul/2011 lúc 8:09am
  TÌNH HOÀI HƯƠNG
  http://www.authorstream.com/Presentation/HaThanhLich-472501-pham-duy-khanh-minh-ky-tinh-hoai-huong-ha-thanh-lich-bach-kim-cuong/ -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 06/Aug/2011 lúc 1:12pm
  TA Ở TRỜI TÂY NHỚ TRỜI ĐÔNG
  Khánh Ly
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/28360.html -  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 08/Aug/2011 lúc 8:38am
  TIẾNG DÂN CHÀI
  Đức Tuấn
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/28323.html -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 13/Aug/2011 lúc 9:13am
  GỎ CỬA TRÁI TIM
  Quang Lê & Mai Thiên Vân
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/28501.html -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 22/Aug/2011 lúc 9:08am
  TÌNH CHÀNG Ý THIẾP
  Phương Dung-- Tuấn Vũ
   
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/28657.html -


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 02/Sep/2011 lúc 9:07am
  ĐÊM NHỚ TRĂNG SÀI GÒN
  Tiếng hát: Thái Thanh  
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/28939.html - /main/giaitri/nhacvang/28939-em-nh-trng-sai-gon.html - Đêm nhớ Trăng Sài Gòn -->


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 06/Sep/2011 lúc 9:00am
  poster-RongReu1.jpg


  http://www.youtube.com/watch?v=wD_7JvAUPYA -


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 09/Sep/2011 lúc 8:34am
  http://www.youtube.com/watch?v=kewD_FNQj3M">
  Ý Lan hát Quốc Ca Hoa Kỳ
   at the PETCO Park SD 9/5/
   
  http://www.youtube.com/watch?v=kewD_FNQj3M
   


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 13/Sep/2011 lúc 1:27pm
  TRƯỜNG CA CON ĐƯỜNG CÁI QUAN
  Ban Hợp Ca Hải Ngoại
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/29194.html -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 22/Sep/2011 lúc 9:09am
  GỌI EM LÀ ĐÓA HOA SẦU
  Vũ Khanh
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/29491.html -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 24/Sep/2011 lúc 2:20pm
  NHẠC CHỦ ĐỀ MÙA THU
  http://www.saigonocean.com/nghenhacMuaThu/MuaThu.htm -


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 27/Sep/2011 lúc 1:42pm
  http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/P_ThuCa_KhanhLy.pps -  
  http://www.chanphuocliem.com/TrangLuomLat/P_ThuCa_KhanhLy.pps -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 30/Sep/2011 lúc 7:54am
  TÓC MAI SỢI NGẮN SỢI DÀI
  Phạm Duy
  Ý Lan& Vũ Khanh
  http://caonienbachhac.com/tocmaisoingansoidai.pps - - http://caonienbachhac.com/tocmaisoingansoidai.pps
   


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 03/Oct/2011 lúc 6:58am
  BUỒN NÀO NHƯ LÁ BAY
  http://caonienbachhac.com/nov30buonnaonhulabay.pps -  


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 08/Oct/2011 lúc 8:26am
  MƯA CHIỀU LẶNG LẼ
  Mỹ Tâm
  http://www.box.net/shared/q6l9tut4oj - -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 12/Oct/2011 lúc 8:01am
  http://www.mediafire.com/?f350j2drdenceyd -
  http://www.mediafire.com/?f350j2drdenceyd - - Lê Trạch Lựu -Duy Trác - Hồng Vân - Bp.pps <<<<
   
  http://lh6.ggpht.com/-OU8_u9bI2jc/ToxvPF0ZNVI/AAAAAAAAM9c/zqrqHxYcFmc/s1600-h/anh%252520dep%2525204%25255B1%25255D.png">anh%20dep%204  


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 20/Oct/2011 lúc 7:56am
  VÀNG PHAI MẤY ĐỘ
  Đoàn Chuẩn Ánh Tuyết
  http://caonienbachhac.com/vietvuongcautien_ngophusai.pps - - http://caonienbachhac.com/vietvuongcautien_ngophusai.pps
   
  Waterfall,%20Autumn%201 


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 24/Oct/2011 lúc 1:07pm
  CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
  Sỹ Phú
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/30261.html -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 26/Oct/2011 lúc 9:32am

  MÙA THU LÁ BAY

  Kim Anh
  http://www.authorstream.com/Presentation/MyHanh-242619-mua-thu-la-bay-others-misc-ppt-powerpoint/ -


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 28/Oct/2011 lúc 10:44am
  HÃY NÓI VỚI NHAU
   
  http://www.youtube.com/watch?v=wXupzuVc3oI&NR=1 -  


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 30/Oct/2011 lúc 12:30am
  http://caonienbachhac.com/thu_ve_trong_mat_em_lenguyendalat.pps - - - THU VỀ TRONG MẮT EM 
  - Phạm mạnh Cương
  http://caonienbachhac.com/thu_ve_trong_mat_em_lenguyendalat.pps
   
   


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 03/Nov/2011 lúc 1:15pm
  VŨ KHÚC PARIS
  tiếng hát
  Thanh Lan
  http://caonienbachhac.com/nhac-vukhucparis.pps - - - cao - bach - com - khuc - .pps
   
  http://caonienbachhac.com/nhac-vukhucparis.pps -

  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 10/Nov/2011 lúc 10:10am
  Mộng Dưới Hoa
  Thơ: Đinh Hùng
  Nhạc: Phạm Đình Chương
  Ca: Lê Quốc Tấn   
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/30674-mng-di-hoa.html - - saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/30674-mng-di-hoa.html  
   


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 20/Nov/2011 lúc 4:50am
  Hôm nay ta hát cho em nghe
  Lê Quốc Tấn  
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/30292-hom-nay-ta-hat-cho-em-nghe.html - http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/30292-hom-nay-ta-hat-cho-em-nghe.html
   
   


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 25/Nov/2011 lúc 6:04am
  BUỒN TÀN THU
  n Cao
  Ngọc Hạ
  http://www.youtube.com/watch?v=lqMhVeJZ8e0&feature=related - http://www.youtube.com/watch?v=lqMhVeJZ8e0&feature=related
   
  Fall%20leaves


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 30/Nov/2011 lúc 9:00am
  Chuyện Nước Lũ
  Tác giả: Vinh Sử
  Trình bày: Cẩm Ly

  http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tuaid=5478&nhacsiid=221&casiid=337 - - vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tuaid=5478&nhacsiid=221&casiid=337
   


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 03/Dec/2011 lúc 1:52pm

  RU TA NGAM NGUI

  NGUYEN TOAN

  http://www.authorstream.com/Presentation/kesilangtu-305756-ru-ta-ngam-ngui-entertainment-ppt-powerpoint/ -  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 05/Dec/2011 lúc 11:09am
  Celine Dion
  Oh Holy night 
  http://www.youtube.com/watch?v=7Jr-2eyRtV4">http://www.youtube.com/watch?v=7Jr-2eyRtV4


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 07/Dec/2011 lúc 8:49am
  Đêm Thánh
  http://www.vietchristian.com/webcast/wmplayer.asp?s=vcnv://thanhca/tcvn3-4/DemThanh.vcv&title - - http - vietchristian. - /wmplayer.asp? - thanhca/tcvn3-4/DemThanh.vcv&title =


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 08/Dec/2011 lúc 9:31am
  Boney M - Rivers of Babylon 1978 
  http://www.youtube.com/watch?v=fGyfxOCYvtM&feature=related - - http:// - youtube. - watch? - OCYvtM& - related
   
   


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 08/Dec/2011 lúc 9:35am

  Mary's Boy Child / Oh My Lord - Boney M 

  http://www.youtube.com/watch?v=hxm1FlLSfe4&feature=related - - http:// - youtube. - watch? - lLSfe4&feature


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 10/Dec/2011 lúc 7:53am
  http://www.youtube.com/artist/Boney_M.?feature=watch_video_title - - Little Drummer Boy 
  http://www.youtube.com/watch?v=bPBvSBRaLfo&feature=related - - http:// - youtube. - watch? - SBRaLfo&feature

  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 12/Dec/2011 lúc 1:27pm

  Lời Con Xin Chúa

  Ngọc Lan
  http://www.youtube.com/watch?v=n9rrLwijHYo&feature=related - - http:// - youtube. - watch? - wijHYo&feature


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 15/Dec/2011 lúc 8:57am
  Joyeux Noel Mung Giang Sinh - Merry X
  http://www.authorstream.com/Presentation/vnlib-293575-0378-joyeuxnoel-entertainment-ppt-powerpoint/ - - http://www. - com/Presentation/ - joyeuxnoel- - ppt-powerpoint/
   


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 18/Dec/2011 lúc 10:24pm
  Bài thánh ca buồn
  Elvis Phương
  http://www.youtube.com/watch?v=NG9zh2ohv-s&feature=related - - http:// - youtube. - watch?v= - 2ohv-s&feature


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 20/Dec/2011 lúc 8:49am
  Con Là Người Ngoại Đạo
  Hương Lan
  http://www.trongcom.com/?cID=2&gID=1&aID=2781 - - http:// - trongcom. - cID= - 1&aID=

  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 22/Dec/2011 lúc 9:25am

  Chúc mừng Chúa Giáng Sinh

  http://www.taberd75.com/Nhac%20Christmas/nc.htm - - http:// - taberd75 - Nhac% - mas/nc.h

  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 24/Dec/2011 lúc 8:36am
  SO THIS IS CHRISTMAS
  http://caonienbachhac.com/so_this_is_christnas.pps - - - http:// - bachhac - _this_is_

  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 02/Jan/2012 lúc 10:35am
  Lời đầu năm cho con
  Trường Vũ
  http://www.youtube.com/watch?v=c5OrPy4sxQ0&feature=related - http://www.youtube.com/watch?v=c5OrPy4sxQ0&feature=related
   
  tmpphptp8yh9.jpg


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 04/Jan/2012 lúc 1:10am
  Xuân Này Con Không Về
  Duy Khánh
  http://www.youtube.com/watch?v=VD24t26Fzok&feature=related - http://www.youtube.com/watch?v=VD24t26Fzok&feature=related
   
  tmpphprfxfjt.jpg


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 05/Jan/2012 lúc 1:49pm
  /tim_kiem?q=Xu%c3%a2n+n%c3%a0o+con+s%e1%ba%bd+v%e1%bb%81+%28Nh%e1%ba%adt+Ng%c3%a2n%29 - Nhật Ngân                
  /tim_kiem?q=T%c6%b0%e1%bb%9dng+Nguy%c3%aan&b=singer - - http:// - nhaccuatui. - nghe?M


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 07/Jan/2012 lúc 12:43pm
  Bài Ca Tết Cho Em
  Quốc Dũng
  Quang Lê
  http://honque.com/2011_Xuan/tn218BaiCaTetChoEm_QuangLe.html -


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 09/Jan/2012 lúc 4:33pm
  Chúc Xuân
  Đoàn Phi
  http://honque.com/2009_Xuan/ChucXuan_DoanPhi.html -

  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 12/Jan/2012 lúc 10:25am
  Ngày Tết Việt Nam
  nhạc Hoài An
  http://honque.com/2011_Xuan/tn101NgayTetVN.html - <<<  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 14/Jan/2012 lúc 11:09am
  Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
  Hương Thủy 
  http://www.youtube.com/watch?v=ypEWU1yBVjQ&feature=related - - http:// - youtube - watch? - U1yBVjQ&feature

  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 16/Jan/2012 lúc 12:34pm
  Đón Xuân Này ...
  Phi Nhung&Mạnh Quỳnh
  http://honque.com/2009_Xuan/ThaHuong/A14DonXuanNayNhoXuanXua_ManhQuynhPhiNhung.html - <<<


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 18/Jan/2012 lúc 12:49am
  Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về
  http://music.vietfun.com/author.php?casi=Như+Quỳnh - Như Quỳnh , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Thế+Sơn - Thế Sơn , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Phi+Nhung - Phi Nhung , http://music.vietfun.com/author.php?casi=Mạnh+Quỳnh - Mạnh Quỳnh
   
  http://music.vietfun.com/view.php?ID=10942&cat=1 - http://music.vietfun.com/view.php?ID=10942&cat=1
   
   


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 03/Feb/2012 lúc 8:26pm
  Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
  nhạc Phạm Duy
  Lâm Nhật Tiến
  http://honque.com/2012_Xuan/17DuaEmTimDongHoaVang_PDuyLNTien.html -  
  6753_1217863889.jpg%20%28850×587%29<


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 11/Feb/2012 lúc 10:39pm
  hãy nói với nhau
  http://www.youtube.com/watch?v=Jqg1u4A29tw - - http:// - youtube - watch?v - A29tw
     -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph


  Người gởi: Nhom12yeuthuong
  Ngày gởi: 14/Feb/2012 lúc 5:31am

  QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI

   Jennifer Lynh
  http://www.youtube.com/watch?v=QkKVOYe_qp4&feature=related - - http:// - youtube. - watch? - qp4&feature=
   
   


  -------------
  Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...


  Người gởi: Lan Huynh
  Ngày gởi: 23/Feb/2012 lúc 8:52am
  Bao giờ em quên
  Như Quỳnh & Trường Vũ   
  http://saigonecho.com/main/giaitri/nhacvang/31321-bao-gi-em-quen.html - - http://sa - com/ - giaitri/ - 31321- - em-quen


  -------------
  Tình yêu thương hay nhịn nhục
  tình yêu thương hay nhơn từ
  tình yêu thương chẳng ghen tị
  chẳng khoe mình, chẳng lên mình
  kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph  Print Page | Close Window

  Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
  Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info